[mailto:lisette@mindcare.nl]
[Web Creator] [LMSOFT]
  
Even voorstellen……
Ik ben Lisette en sinds 2002 ben ik counsellor.
Ik ben een opleiding tot counsellor gaan volgen, omdat die manier van omgaan met mensen mij erg aansprak. Het is de bedoeling om een ieder in zijn eigen waarde te laten en niet om etiketten op mensen te plakken.
Ieder mens is een eigen individu en aan de hand daarvan probeer ik mensen te begeleiden.
Wat is counselling?
Counselling is een vorm van hulpverlening, d.m.v. gesprekstherapie die erop gericht is de persoonlijke belevingswereld van de cliënt te verkennen, de signalen van zijn of haar lichaam te herkennen, de herkomst ervan te achterhalen en er proberen een oplossing voor te vinden of de cliënt er mee om te leren gaan.
Counselling is er op gericht om iedere cliënt persoonlijke aandacht en begeleiding te geven. Er zijn geen mensen die 100% gelijk zijn in alles.
Ik ben daarom van mening dat iedere cliënt recht heeft op een totaal individuele en originele benadering. Het voordeel hiervan is dat een cliënt niet onnodig lang sessies hoeft te volgen.
Een heel belangrijk punt is dat de cliënt bepaald wat er gebeurt. De cliënt kan er op vertrouwen dat alles wat besproken wordt niet aan derden doorgegeven wordt.
Voor wie is couselling geschikt?
Counselling is voor mensen die het even niet meer zien zitten en eigenlijk wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Zij krijgen dat steuntje tot ze zelf weer in staat zijn om met de situatie om te gaan of er zelfs een oplossing voor gevonden hebben.
Counselling kan helpen bij………
  • problemen op het werk.
  • relatieproblemen.
  • problemen op school.
  • in geval van vage lichamelijke klachten.
  • problemen tussen ouder en kind.
  • overlijdensverwerking.
  • ect.
Wat is de duur van counselling?
Korte termijn counselling houdt ca. 5 sessies in en lange termijn houdt ca. 12 sessies in.
De exacte duur is afhankelijk van het probleem en hoe lang het al speelt.
Wordt counselling vergoed?
Er zijn een aantal verzekeringen die het vergoeden. Op dit moment wordt er hard aan gewerkt om meerdere verzekeringen zover te krijgen. Om er zeker van te zijn dat het vergoed wordt kunt u het beste contact met uw verzekering op nemen.
Wat zijn de kosten?
Voor de kosten wil ik u aanraden om contact met mij op te nemen. Dit kan op de onderstaande gegevens.
Mindcare
Lisette Frijlink
Reigerweg 14
8263 BB Kampen
038 3447412
lisette@mindcare.nl
  
  
  
                                            mindcare